Zavřít
Menu
Poslání rodiny Lobkowiczů

Aktivity a vzdělávání

Aktivity a vzdělávání

Jednou z hlavních priorit společnosti Lobkowicz Collections o. p. s. je vytvořit a posilovat vazby se studenty a badateli v oblasti historie a umění. Společnost proto, kromě jiného, organizuje pro české i zahraniční studenty semináře, stáže a vzdělávací programy.
Tématem jednoho z nedávných seminářů byl přesun Lobkowiczkého archivu do prostor zámků Nelahozeves a Roudnice nad Labem. Účastníci se seznámili s tím, jak přesun probíhal a jaká opatření k tomu bylo potřeba učinit. Podíleli se také na dokumentaci exponátů a pomáhali v týmu služeb návštěvníkům. Na zámku Roudnice byly badatelům zpřístupněny ke studiu fresky i nejcennější předměty Lobkowiczké knihovny. Studenti International School of Prague pak mohli v rámci speciálně vytvořeného programu „Kurátorem na den“ obdivovat skryté poklady Lobkowiczkých sbírek.
Lobkowicz Collections o. p. s. mají za cíl prostřednictvím svých vzdělávacích programů a seminářů nejen obohatit účastníky o cenné poznatky a zážitky, ale také rozšířit ve světě povědomí o sbírkách samotných a jejich výjimečnosti.

Semináře

V rámci snahy o zpřístupnění uměleckých sbírek rodu Lobkowiczů veřejnosti organizuje společnost Lobkowicz Collections o. p. s., semináře a prezentace s různorodou tématikou, mimo jiné o historii knihtisku a vzniku prvních knihoven, dějinách hudby i restaurátorství. Účastníci tak mají jedinečnou možnost seznámit se blíže se sbírkovými předměty, diskutovat o nich s odborníky, ale i přímo se podílet na realizaci praktických projektů se sbírkovými předměty.
Semináře se konají pod vedením našich zkušených kurátorů, knihovníků i externích odborníků.
Uplynulé semináře se zabývaly například rukopisy a inkunábulemi (prvotisky) z Lobkowiczké knihovny nebo unikátními hudebními partiturami z Lobkowiczkého archivu.
Ve společnosti Lobkowicz Collections o. p. s., budeme také velmi rádi hostit odbornou konferenci či vědecké symposium.
Pro více informací týkajících se uspořádání seminářů či speciálních prezentací pro vaši skupinu prosím kontaktujte Ditu Baker, ředitelku správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů, na e-mailu dita.baker@lobkowicz.cz.

Vědecký výzkum

Jsme otevřeni spolupráci s badateli a studenty, kteří realizují výzkumné projekty na poli historie, dějin umění, hudby či restaurátorství. Výzkum v těchto oblastech má neocenitelný přínos pro porozumění a rozšíření znalostí o našem kulturním dědictví. Uvědomujeme si zároveň, že přístup ke sbírkám, knihovně a archivu je klíčovým bodem mnoha vědeckých publikací.
Badatelům proto pro účel jejich výzkumu zpřístupňujeme Lobkowiczké sbírky, muzea, knihovnu i archiv.
I přes veškerou naši snahu jsme však během roku schopni vyhovět pouze omezenému počtu žadatelů. Předem děkujeme za pochopení.
Pro více informací o možnostech výzkumu a využití našich sbírek prosím kontaktujte Ditu Baker, ředitelku správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů, na e-mailu dita.baker@lobkowicz.cz.

Programy pro školy

Ve společnosti Lobkowicz Collections o. p. s., se věnujeme také rozvoji vzdělávacích programů pro studenty a mladé lidi. Programy nabízíme nejčastěji místním institucím, mezinárodním školám a skupinám zahraničních návštěvníků.
Jejich cílem je interaktivní a zábavnou formou seznámit mladé lidi z různého kulturního prostředí s evropskou historií a uměním.
Nabízíme i půldenní a jednodenní programy, které jsou skvělým doplňkem školního vzdělávání.
Chcete-li se o našich vzdělávacích programech dozvědět více, případně se přímo domluvit na návštěvě některého z našich objektů, kontaktujte prosím Ditu Baker, ředitelku správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů, na e-mailu dita.baker@lobkowicz.cz.

Výroční zpráva 2018

stáhnout zde

odkaz na finanční správu zde

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace