Zavřít
Menu
Poslání rodiny Lobkowiczů

Zápůjčka do Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Zápůjčka z Lobkowiczkých sbírek na výstavu Z dálky / z blízka

Lobkowické sbírky zapůjčily dva obrazy od Lorenza Adolfa Schönbergera ze své kolekce na výstavu Severočeské galerie umění v Litoměřicích s názvem Z dálky / z blízka Krajinomalba 19. století. Severní Čechy. Výstava, vedená kurátorkou Alenou Beránkovou,  potrvá od 8. prosince 2017 do 4. března 2018.

Rodina Lobkowiczů je neodmyslitelně spjata se severními Čechami. Proto nepřekvapí, že v jejích sbírkách nalezneme mnoho krajinomaleb právě z této oblasti. Dříve nádherná krajina vyhledávaná malíři v 19. století, je dnes mnohdy zdevastovaná. Jedním z autorů, který tento kraj mnohokrát vyobrazil byl Lorenz Adolf Schönberger (1768–1847). Schönberger pocházel z Rakouska, kde také vystudoval vídeňskou Akademii výtvarných umění. Po studiích se vydal poznávat Evropu a na svých cestách nevynechal ani České země. Výstava Z dálky / z blízka získala formou zápůjčky dvě krajinomalby z Lobkowizckých sbírek, Pohled na Roudnický zámek a město v měsíčním svitu s řekou Labe v popředí a Pohled do dálky na město Roudnice, zámek a řeku Labe. Jak napovídá první z obrazů, Schönberger ve svých malbách intenzivně pracoval se světlem. S technikou měkké světelnosti se jako mnoho jeho současníků inspiroval u Clauda Lorraina (1600–1682), významného francouzského malíře krajin, který za svého života působil převážně v Itálii.

Schonberger_Roudnice

Lorenz Adolf Schönberger (1768–1847), Pohled do dálky na město Roudnice, zámek a řeku Labe, olej na plátně, 128 x 191 cm

Schonberger_Roudnice_zamek

Lorenz Adolf Schönberger (1768–1847), Pohled na Roudnický zámek a město v měsíčním svitu s Labe v popředí, olej na plátně, 128 x 191 cm

Výstava s názvem Z dálky / z blízka je členěna do pěti částí. První část je věnovaná poutníkům a výletníkům, kteří, kromě obvyklých náboženských poutí a procesí, na počátku 19. století objevovali neprobádaná místa divoké přírody nebo hradní zříceniny jako zapomenuté památky minulosti, aby na konci století zakládali turistické spolky a budovali rozhledny a turistické ubytovny. Výpravy do přírody a návštěvy architektonických památek vyjadřovaly jak zvědavost a touhu po návratu k přírodě, tak i vlastenecké poznávání vlastní minulosti.

Druhá část sleduje proměnu vnímání krajiny v rámci krajinomalby s důrazem na osobnosti Antonína Mánesa a Maxe Haushofera – oba učitelé krajinářské speciálky při pražské Akademii. Zatímco Antonín Mánes je představen vlastními díly, Maxe Haushofera zastupují jeho žáci působící v severních Čechách. Proměna uměleckého vyjádření krajinomalby na konci 19. století je prezentována na tvorbě Aloise Kirniga a Jana Nowopackého.

Třetí část je věnovaná lázeňství. Severní Čechy byly bohaté nejen na nerosty, ale i na léčivé prameny. Díky novému životnímu stylu a objevu blahodárného vlivu přírody na lidské zdraví byly lázně, zvláště ty teplické, upravovány a hojně navštěvovány. Poptávka po propagačních materiálech i upomínkových předmětech dala vzniknout mnoha albům i samostatným grafickým listům a kresbám z oblíbených lázeňských a výletních míst.

Venkov a život lidí v úzkém sepětí s přírodou je tématem čtvrté části. Zemědělské práce zasazené do krajiny v průběhu ročních cyklů, například sluncem prozářená doba žní nebo pastva dobytka, lidé jdoucí krajinou za prací, ale i každodenní rytmus vymezen různými rituály, zvoněním klekání, zastavením u kapličky či u kříže u cesty, byly vděčnými náměty mnoha umělců.

Proměna měst je zachycena v závěrečné páté části. Idylicky komponované pohledy na města počátku století byly velkou inspirací i pro druhou polovinu 19. století, a tak se poetické krajinné scenerie a žánrové scénky objevují i v popředí prosperujících průmyslových aglomerací. Častým prvkem objevujícím se nejen na městských vedutách druhé poloviny století byla železnice, symbol mnohých soudobých změn.

K výstavě vyjde obsáhlá publikace s četnými barevnými reprodukcemi a s textem Romana Prahla a Aleny Beránkové. Více o výstavě zde.

Zpět

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace