Zavřít
Menu
Poslání rodiny Lobkowiczů

Polyxena, paní vysokým rozumem od Boha obdařená

Se svým druhým manželem Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkowicz vedla Polyxena, roz. z Pernštejna (1566–1642), po matce Španělka, soukromou korespondenci převážně ve španělštině. Ve svých dalších písemnostech používala ovšem, vedle němčiny, také češtinu. Mezi nejpozoruhodnější česky psané dokumenty spojené s Polyxeninou osobou patří několik dochovaných dopisů z její korespondence s moravským intelektuálem Karlem Starším ze Žerotína (1564–1636), nejvýraznější osobností evangelické stavovské opozice v Českých zemích. Přesto, že politicky i vyznáním patřili Karel a Polyxena ke zcela protilehlým táborům, pojil je po celý život vzájemný respekt a náklonnost. Snad nejslavnější a často citovaný je Žerotínův dopis Polyxeně z dubna 1599, v němž Karel velmi otevřeně vyzdvihuje Polyxeniny intelektuální a osobní kvality. Také v dalším dopise z téhož období, je pro Žerotína Polyxena paní vysokým rozumem od Boha obdařená.

Výstava prezentuje dva nepublikované dopisy ze vzájemné korespondence z let 1608 a 1610.

Zpět

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace