Zavřít
Menu
Poslání rodiny Lobkowiczů

Nová dočasná výstava

Autorky grafické tvorby v 17. století

Piranesiho salonek, Lobkowiczký palác, do 25. 6. 2018

Nová dočasná výstava v Lobkowiczkém paláci odhaluje grafiky nadaných umělkyň tehdejší doby.

Historický vývoj grafické tvorby

Nejstarší grafickou technikou je dřevořez (tisk z výšky), který byl znám už ve starověku. V 6. století se v Číně dřevořezem tiskly náboženské amulety a ve 13. století se přes dřevořezové štočky tisklo na plátno. První dřevořezy
v Evropě vznikly kolem poloviny 15. století a tematicky se věnovaly náboženství. Tisky byly určeny ke kolorování a měly nahradit své předchůdce, barevné miniatury v rukopisech. První umělce dřevořezu neznáme, protože tisky začaly být datovány až v 2. polovině 16. století.

Další technikou volné grafiky je rytina (tisk z hloubky). Technika rytí umožňuje mnohem jemnější linie. Ostrým rydlem se ryje do kovové destičky, která může být ještě následně leptána, jako je tomu například u mědirytu. Autor poté vetře barvu do vyrytých či vyleptaných míst a tlakem lisu obtiskne výjev na papír. Již před Rembrandtem (1606–1669) byly pokusy o tvorbu pomocí leptání kovu, ale až jemu se podařilo vytvořit mistrovská díla. Od jeho dob lept začali používat i další umělci, a to také díky literatuře, která vznikla k tomuto tématu v polovině 17. st.

Vystavené grafiky jsou z dílen Magdaleny Van de Passe a Johanny Sibylly Küsel.

Magdalena Van de Passe (1600 Kolín nad Rýnem, Německo –1638 Utrecht, Nizozemí) byla povoláním rytec. Pocházela z umělecké rodiny Van de Passe původem z Kolína nad Rýnem. Rodina později působila v severním Holandsku. Magdalena Van de Passe se specializovala na téma krajin
a portrétů. Její první signované dílo je z období, kdy jí bylo teprve 14 let. Podle toho můžeme s jistotou říci, že začala tvořit o dva roky dříve než její bratři. V roce 1634 se provdala za méně známého umělce Fredericka van Bevervoorda. Po svatbě přestala tvořit a nezačala ani po smrti svého muže, který zemřel již v roce 1636. Kromě své aktivní tvorby byla také učitelkou grafiky, vyučila například Annu Marii Schurman (holandská malířka, grafička, básnířka a velká obhájkyně vzdělávání žen). Magdalena tvořila sama, ale také spolupracovala se svým otcem či bratry. Zajímavostí je, že získala patent od Generálních stavů Nizozemí na výrobu spacích čepic, které byly potištěné rytinami populárních osobností, v tehdejší době to byl velmi oblíbený artikl.

Johanna Sibylla Küsel (1646 Augsburg, Německo – 1717 Augsburg) pocházela z umělecké rodiny. Její otec Melchior Küsel byl povoláním rytec a Johannu v tomto oboru vyučil. Specializovala se hlavně na mědiryt. Provdala se za žáka svého otce Johanna Ulricha Krause a po sňatku s ním začala spolupracovat. Díla po svatbě (1685) jsou signována Johanna Sibylla Krausin. Ve své tvorbě vyrobila jen málo rytin dle svých kresebných předloh.

Biblický příběh Návrat marnotratného syna vypráví o muži, který si vyžádal své dědictví ještě za života svého otce. Vše následně zpeněžil a odešel si do světa užívat život. Když mu peníze došly, stal se chudým a hladovějícím. Až poté mu došlo, jak drzé a nelidské bylo jeho chování vůči otci a rodinným hodnotám. S pokorou se tedy vrátil zpět a ač se již nepovažoval za syna svého otce, otec jej přijal s otevřenou náručí.

Autorka ve svém cyklu použila symboly odkazující k vyobrazeným situacím a chování lidí. Tyto symboly jsou více či méně nápadné. Na níže uvedeném tisku můžeme vidět psa vykonávajícího potřebu v místnosti, kde se společnost baví a holduje v neskutečné míře. Tento způsob kritiky chování lidí nebýval častý, samozřejmě tomu bylo ze společenských důvodů, kdy se diváci cítili být uraženi takovouto konfrontací. Do extrému dotaženou kritiku určitého způsobu života pak můžeme vidět v malířském a především grafickém díle Williama Hogartha, Život prostopášníka (1732–1734).

ženy graficky

Jaro – „Vše, co kvete, se zjara veselí.“ mědiryt, 15,8 cm x 23,1 cm

Zpět

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace