Zavřít
Menu
Poslání rodiny Lobkowiczů

Erbovník z Lobkowiczkého archivu

Erbovník z Lobkowiczkého archivu na výstavě Mýtus Ulrich Creutz : Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz

 15. září – 19. listopadu 2017

Lobkowiczká knihovna představuje se svými přibližně 65 tisíci svazky největší a nejcennější zámeckou knihovnu v České republice. Historie knihovny sahá až do 15. století, od poloviny 17. století až do roku 1942 byla sbírka umístěna na zámku v Roudnici nad Labem. Po dvojité konfiskaci – nejprve r. 1942 po obsazení zámku nacisty, podruhé pak v r. 1948 komunistickým režimem – byla knihovna uložena ve státních institucích. V 90. letech minulého století se sbírka vrátila do rukou Lobkowiczů a její fondy jsou dnes umístěny na zámku v Nelahozevsi.

Mezi nejcennější svazky Lobkowiczké knihovny patří vzácný soubor inkunábulí, tedy raných tisků vydaných před rokem 1501. Jeho podstatnou část tvoří knihy z osobní knihovny humanistického básníka Bohuslava Hasištejnského z Lobkowicz (1461 – 1510). Poněkud ve stínu svého mladšího bratra stojí postava Jana Hasištejnského (1450 – 1517), diplomata a zakladatele hasištejnské větve Lobkowiczů, který ve svém sídelním městě Kadani zanechal nesmazatelnou stopu v podobě cenného souboru pozdně gotických uměleckých památek zhotovených na jeho objednávku. Kadaň se za jeho působení stala nejen pohřebištěm hasištejnské větve lobkowiczkého rodu, ale i významných duchovním centrem.

Výstava Mýtus Ulrich Creutz, která se ve dnech 15. září – 19. listopadu koná v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, představuje práce dobových umělců působících v Janových službách, mezi nimiž patří přednostní místo unikátnímu dílu sochaře Ulricha Creutze. Jeho nejznámější prací je impozantní náhrobek Jana Hasištejnského v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v klášteře františkánů-observantů v Kadani (na výstavě je toto dílo přítomno prostřednictvím působivé videoprojekce), který patří mezi nejvýznamnější sochařské památky vzniklé v jagellonských Čechách. Vystaveny jsou ovšem i další mimořádně expresivní práce, především řezbářské, které byly dřív Creutzovi také přisuzovány a které novější bádání prokázalo jako převážně anonymní díla Creutzových kadaňských spolupracovníků.

Lobkowiczké sbírky zapůjčily na výstavu cenný archivní dokument – Erbovník Jana Hasištejnského. Vedle erbů příslušníků lobkowiczkého rodu a jejich příbuzných obsahuje svazek především cenný text Poučení synu Jaroslavovi. Toto intimní literární dílo sepsal Jan Hasištejský ve zralém věku (dokončeno bylo r. 1506) pro svého syna, kterému mělo sloužit jako podrobný průvodce životem. Vystavena je dobová kopie svazku vytvořená koncem 16. století (originál rukopisu se ztratil v r. 1957). Spis, který má kromě nesmírně zajímavého obsahu také nesporné literární kvality, ukazuje Jana Hasištejnského nejen jako významného patrona umění, ale také jako pozoruhodnou osobnost a starostlivého správce rodového dědictví.

erbovnik_lowres

Zpět

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace